ul. Chodkiewicza 60, 85-667 Bydgoszcz

602 319 373 lub 786 865 480 warsztat@mechanikbydgoszcz.eu

Pojazd uprzywilejowany – definicja, przepisy, czy ma zawsze pierwszeństwo?

Pojazd uprzywilejowany definicja

Pojazd uprzywilejowany jest pojazdem wysyłającym sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnałów dźwiękowych o różnym tonie. Pojazd uprzywilejowany definicja jest już znana. Warto dodać, że jako pojazd uprzywilejowany traktować musimy również kolumnę, w które pierwsze i ostatnie auto wysyła sygnały wcześniej wymienione.

Przepisy w odniesieniu do pojazdów uprzywilejowanych

Przepisy mówią wprost, że auta te są uprzywilejowane tylko w konkretnych przypadkach. Bardzo często pada pytanie czy pojazd uprzywilejowany ma zawsze pierwszeństwo? Otóż nie. Przede wszystkim, pojazd taki może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego (a więc również do prawa pierwszeństwa), wyłącznie w sytuacjach, gdy uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych, albo w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona. W pozostałych przypadkach, pojazd taki jest zwykłym użytkownikiem drogi, którego obowiązują przepisy ruchu drogowego. Przez niewiedzę w tym temacie, bardzo często jednak sam fakt posiadania sygnalizacji jest często wykorzystywany. Zdarza się, że pojazd taki zapala sygnały świetlne i dźwiękowe na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, co właściwie jest niedopuszczalne.

Do najpopularniejszych na drogach pojazdów uprzywilejowanych zaliczyć należy: radiowozy policji, jednostki straży pożarne, straż graniczną, zespoły ratownictwa medycznego (karetki, ambulanse). Ponadto, sygnałami takimi posługuje się więcej jednostek: wojsko, służba ochrony rządu, izby celne. Zwłaszcza jednostki ochrony rządu stosują sygnały świetlne i dźwiękowe w kolumnach. Pojazdy uprzywilejowane stanowią nieodłączny obrazek każdej polskiej drogi. Codziennie spotykamy radiowozy policyjne, samochody służb celnych, karetki. Zwłaszcza w ostatnim przypadku należy zachować kulturę na drodze i każdorazowo, gdy używa ona sygnałów świetlnych i dźwiękowych, tworzyć tzw. korytarz życia – być może udostępnienie pasa ruchu pozwoli na uratowanie ludzkiego życia, bez tracenia czasu na powolne wymijanie niepokornych kierowców.

Pojazd uprzywilejowany – video:

3/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *