uczeń-czeladnik na stanowisko mechanik pojazdów samochodowychKandydatem może być osoba nieposiadająca nawet doświadczenie w branży samochodowej.

Do zadań ucznia należy: chęć do nauki, regularne przychodzenie do pracy na zajęcia,chęć do nauki, odpowiedzialność, praca w zespole, chęć do nauki.

Oferujemy pracę/naukę  gwarantującą po jej ukończeniu pracę za pieniądze adekwatne do zdobytych umiejętności. W trakcie nauki uczeń jest pod opieką pedagogiczną OHP, pełna rejestracja w ZUS, ubezpieczenie, wynagrodzenie zgodne z ustaloną stawką przez MEN,dodatkowe szkolenia szkolenia w zależności od oferty.

Żeby dostać czyste pieniądze trzeba niestety ubrudzić sobie u nas trochę ręce.

Nauka trwa 3 lata. Chętnych prosimy o przesłanie aplikacji na adres: [email protected] 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:

„Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.